Textruta: Välkommen till min hemsida. Jag är en av Kammarkollegiet auktoriserad translator från svenska till engelska, med stor erfarenhet av att jobba med det engelska språket - som översättare, redigerare, tolk, lärare och föreläsare.
Detaljer om min verksamhet hittar ni under Produkter.
Jag är även författare och har skrivit böcker, fackartiklar och recensioner. Exempel på vad ni kan finna i mina böcker hittar ni under Roligt & intressant (som är på engelska). Min bok So You Think You’re Good At English kan köpas från Studentlitteratur. Du kan läsa en recension här: Recension.
Chris Prophet
Getholmsgatan 38C
504 46 Borås
Tel: 033-120957 / 076-8315593
info@chrisprophet.se
www.chrisprophet.se

Textruta: Information  -  Produkter  -  Roligt & intressant  -  In English